Spravujeme byty

Rezidenční správa, s.r.o. se zabývá správou nemovitostí a specializuje se na bytové domy, v nichž působí společenství vlastníků jednotek. 

Společně s Advokátní a mediační kanceláří law4U, s.r.o. sídlící na stejné adrese tvoříme skupinu zaměřenou na právní a ekonomické poradenství v oblasti nemovitostí, staveb a developerských projektů.

Správce bytového domu (plnění zákonných povinností SVJ)

měsíční paušál zahrnuje: 

 • vedení účetnictví společenství vlastníků jednotek

 • předpisy měsíčních zálohových plateb, kontrola úhrad a upomínání dlužníků

 • roční rozúčtování nákladů na teplo, vodné a další služby

 • příprava schůzí shromáždění společenství (1x ročně) včetně přípravy pozvánek a návrhu nutných bodů programu

 • vyhotovení roční zprávy o hospodaření SVJ

 • řízení povinných revizí a kontrol zařízení budovy

 • zprostředkování dodavatelů služeb (úklid, výtah, vytápění, …)  

 • zprostředkování pojištění nemovitosti  

 • archivace dokladů k nemovitostem

 • obsluhu bankovního účtu společenství vlastníků jednotek 

 • evidence náměrů měřičů

Další správcovské služby nad rámec paušálu


Profesionální statutární orgán SVJ 

 • pokrytí právní odpovědnosti 

 • svolávání  shromáždění SVJ

 • rozhodování o věcech v působnosti statutárního orgánu dle dříve připravených a projednaných podkladů 

 • kontrola plnění právních a daňových povinností SVJ 

 • kontrola zajištění řádného pojištění 

 • kontrola toho, aby SVJ neneslo zvýšená rizika z důvodu vstupu do nestandardních obchodních transakcí či iniciace rizikových právních sporů

(účtováno zvlášť - měsíčně na jednotku)


Právně-technická administrativa

 • administrace pojistných událostí

 • technická vyjádření ke sporům týkajících se společných částí domu

 • dohledávání archivovaných údajů

 • zprostředkování právního poradenství u partnerské advokátní kanceláře (jedna ze specializací - spory SVJ)

(účtováno v hodinové sazbě)


Dálkový odečet náměrů měřičů 

 • dlouhodobý pronájem měřičů spotřeby tepla a vody způsobilých k dálkovému odečtu a zajištění jejich pravidelných kalibrací (připravujeme)

 • zajištění dálkového odečtu v dohodnuté periodě vč. základní analýzy získaných dat (pro  podporovaná datová rozhraní)

 • zpřístupnění údajů na webovém portálu podle požadavků legislativy (připravujeme)

(účtováno zvlášť - měsíčně na jednotku s měřiči)


Inženýrská činnost - podpora při obstarání dodavatelů

 • technická specifikace poptávaných prací a dodávek

 • podpora při obstarávání dodavatelů

(účtováno v hodinové sazbě)


Ankety a mimořádná hlasování SVJ

 • příprava hlasování per-rollam 

 • on-line shromáždění vlastníků (MS Teams)

 • hromadné ankety pro zjištění názoru členů SVJ

(účtováno v hodinové sazbě)


Správa a prodej klíčů ke společným částem domu

 • zavedení a udržování systému generálního klíče ke všem společným částem domu 

 • řízení prodeje klíčů ke společným částem domu s důrazem na prodej pouze oprávněným osobám

(účtováno dle ceníku klíčů)

Realitní služby pro dlouhodobé klienty

Nejsme obyčejná realitka - realitní služby nabízíme jen pro vlastníky, které známe a o jejichž nemovitosti se staráme (případně pro developerské projekty, u kterých naše skupina poskytuje poradenství).

(Provize díky dobré znalosti toho, co nabízíme, bývá výrazně nižší než u jiných realitních kancelářích.)

Zprostředkování pronájmu bytu

samozřejmostí je:

 • úplná příprava a účast při předání nemovitosti na začátku nájmu

 • po celou dobu trvání nájmu zůstáváme kontaktní osobou

 • rozúčtování nákladů a vyúčtování záloh nájemci

 • úplná příprava a účast při předání nemovitosti při skončení nájmu

Prodej bytu 

samozřejmostí je:

 • získání potvrzení SVJ o stavu závazků spojených s bytem

 • úplná příprava a účast při předání nemovitosti

 • příprava smlouvy advokátem, důsledná kontrola případné hypotéční smlouvy (zástavy) kupujícího, advokátní kontrola všech řízení u katastrálního úřadu 

 • zprostředkování advokátní úschovy u partnerské advokátní kanceláře

Informační sytém pro bytové developerské projekty

ke každé jednotce na kliknutí: 

 • aktuální stav prodeje (zamluveno/rezervováno/prodáno) včetně sestavy za celý projekt 

 • data podpisů všech smluv a protokolů

 • vyplnění úplných kontaktních údajů zájemcem na internetu

 • automatizované informační emaily s oznámením o zamluvení

 • historie zájemců a emailů

 • automatizované generování vybraných smluv

 • další statistické sestavy (průměrné ceny a stav prodeje podle typů a velikostí bytů)

nechcete-li, nemusíte se nic učit - i klikat budeme za Vás

Náš tým

Ing. Lucie Urdová

(účetnictví SVJ, faktury, předpisy záloh)

tel. v běžné pracovní době: +420 602 445 914

Daniel Píša 

(revize zařízení, příprava shromáždění SVJ)

tel. v běžné pracovní době: +420 606 775 654

Mgr. David Zaoral

(realitní služby, stavební opravy a údržba zeleně)

jednatel společnosti

Mgr. Ing. Roman Válek

(rozúčtování nákladů SVJ, odborné poradenství)

jednatel společnosti